Liedsuggesties: 5e Zondag van Pasen

15 mei 2022

Intrede:
Juicht Hem toe (Abdijboek Psalmen Ps. 98) [vgl. MR/GR: 5de zond Pasen]
Alleluja! Zingt een nieuw lied (U komt de lof toe Ps. 98 A) [vgl. MR/GR: 5de zond Pasen]
Cantate Domino − zingt voor de Heer (Gregoriusblad Muziekkatern (2013) 6-11) [vgl. MR/GR: 5de zond Pasen]
Zingt een nieuw lied – Alleluia (3x) (Laus Deo Ps. 98 II, op mel. Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 76) [vgl. MR/GR]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 145: Uw Naam wil ik verheerlijken (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Een nieuw gebod geef Ik u (Graduale Nederlands 90) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Hoor mij dan: ik wil verhalen (Abdijboek. Antifonale 2, Mariafeesten 26) [vgl. GR: 5de zond Pasen]
Heel de aarde juicht om wat God heeft gedaan (U komt de lof toe Ps. 66 G) [vgl. GR]
 
Communie:
Ik ben de ware wijnstok (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 55) [vgl. MR/GR: 5de zond Pasen]
 
Overige gezangen:
Cantate Domino canticum novum (Taizé. Liederen, Gebeden 28)
Christus is opgestanden (Parochiebundel voor de Nederlandse Kerkprovincie 145)
Christus onze Heer verrees (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 143)
Heel de aarde jubelt en juicht (Laus Deo 548; Gezangen voor Liturgie 67 I)
Ik zag een nieuwe hemel (Oud-Katholiek Gezangboek 556)
Jezus, opgestane Heer (Hij Leeft! 7.11)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 5 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)