Liedsuggesties: 5e Zondag van Pasen - Jaar A

7 mei 2023

Intrede:

Juicht Hem toe (Abdijboek Psalmen Ps. 98) [vgl. MR/GR: 5de zond Pasen]
Alleluja! Zingt een nieuw lied (U komt de lof toe Ps. 98 A) [vgl. MR/GR: 5de zond Pasen]
Cantate Domino − zingt voor de Heer (Gregoriusblad Muziekkatern (2013) 6-11) [vgl. MR/GR: 5de zond Pasen]
Zingt een nieuw lied – Alleluia (3x) (Laus Deo Ps. 98 II, op mel. Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 76) [vgl. MR/GR]

Antwoordpsalm:

Ps. 33: Geef ons, Heer, uw barmhartigheid (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Ik ben de weg (Laus Deo 456; Gezangen voor Liturgie 249) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Hoor mij dan: ik wil verhalen (Abdijboek. Antifonale 2, Mariafeesten 26) [vgl. GR: 5de zond Pasen]
Heel de aarde juicht om wat God heeft gedaan (U komt de lof toe Ps. 66 G) [vgl. GR]

Communie:

Heer, laat ons de Vader zien (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 47) [vgl. MR/GR: 5de zond Pasen]

Overige gezangen:

Cantate Domino canticum novum (Taizé. Liederen, Gebeden 28)
Christus is opgestanden (Parochiebundel voor de Nederlandse Kerkprovincie 145)
Christus onze Heer verrees (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 143)
Heel de aarde jubelt en juicht (Laus Deo 548; Gezangen voor Liturgie 67 I)
Jezus, opgestane Heer (Hij Leeft! 7.11)
O Vader die uw woning sticht (Laus Deo 958)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 5 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)
Zingt voor de Heer een nieuw gezang (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 39)