Liedsuggesties: 6e Zondag door het jaar

11 feb 2024

Intrede:
Bij U, o Heer, zoek ik toevlucht (Het Boek der Psalmen Ps. 31) [vgl. MR/GR: 6de zond dhj]
Wees mij, Heer, tot een onneembare rots (Wisselende Gezangen 49) [vgl. MR/GR: 6de zond dhj]
Wees voor mij een God van bescherming (U komt de lof toe Ps. 31 G) [vgl. MR/GR: 6de zond dhj]
Wees voor mij een beschuttende rots (Zingend Geloven V, 44)

Antwoordpsalm:
Ps. 32: Mijn toevlucht zijt Gij (Overzicht van de Gezangen 1 (2014-2015) 63) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:
Ik ben het licht der wereld (Graduale Nederlands, t.p.; ofwel: Wisselende Gezangen 505*) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:
Gezegend zijt Gij, o Heer! Leer mij (Abdijboek Beurtzangen Ps. 119A) [vgl. GR: 6de zond dhj]
Waarmee bewaart de jeugd haar bloem (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 4.5.6) [vgl. GR: 6de zond dhj]

Communie: 
De Heer gaf zijn volk wat het verlangde (Graduale Nederlands 134) [vgl. MR/GR: 6de zond dhj]
Zozeer heeft God de wereld liefgehad (Abdijboek. Antifonale 2, Pt-a, 34) [vgl. MR: 6de zond dhj]

Overige gezangen:
Wees arm in hart en geest (Laus Deo 1198)
Zalig zijt Gij (Laus Deo 1212; ofwel: Bijbels Liedboek 27)
Komt, luistert naar de woorden (Bijbels Liedboek 37)
Zalig zij de Jezus’ naam belijden (Zingt Jubilate 560)
Zo lief heeft God de wereld gehad (Zingt Jubilate 548) 
Zozeer heeft God (Hij Leeft! 3.32)