Liedsuggesties: 6e Zondag van Pasen

22 mei 2022

Intrede:
Alleluia. Juicht en verkondigt alom (U komt de lof toe Ps. 66 G) [vgl. MR/GR: 6de zond Pasen]
Halleluja! Verkondig het, juich (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 640e) [vgl. MR/GR: 6de zond Pasen]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 67: Geef dat de volken U eren (Laus Deo Ps. 67II; Gezangen voor Liturgie Ps. 67II) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Als iemand Mij liefheeft (Graduale Nederlands 94; ofwel: Laus Deo 455; Gezangen voor Liturgie 241) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Prijst, alle volken (Woord en Toon, zondag IV, lezingendienst) [vgl. GR: 6de zond Pasen]
Alle volken juicht (U komt de lof toe Ps. 66 G) [vgl. GR: 6de zond Pasen]
 
Communie:
Op mijn gebed (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 70) [vgl. MR: 6de zond Pasen]
De Heilige Geest, de Helper (Abdijboek. Antifonale 2, Pt c 7) [vgl. GR: 6de zond Pasen]
 
Overige gezangen:
Christus die verrezen is (Laus Deo 871; Gezangen voor Liturgie 411)
Christus is waarlijk verrezen (Taizé. Liederen, Gebeden 106)
Het licht verdrijft de duisternis (Klein Dienstboek 231)
In resurrectione tua (De hemel en de aarde) (Taizé. Liederen, Gebeden 57)
Kondig het aan: de Heer is verrezen (Zingt Jubilate 406)
Kondigt het jubelend aan (Laus Deo 906)
Lof zij God in de hoogste troon (Laus Deo907)
Wanneer de Trooster komt (Muziekbladen van ‘Continuo’ 62 (jrg. 3, 2))