Liedsuggesties: 6e Zondag van Pasen - Jaar B

5 mei 2024

Intrede:

Alleluia. Juicht en verkondigt alom (U komt de lof toe Ps. 66 G) [vgl. MR/GR: 6de zond Pasen]
Halleluja! Verkondig het, juich (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 640e) [vgl. MR/GR: 6de zond Pasen]

Antwoordpsalm:

Ps. 98: Zijn weldaden deed Hij ons kennen (EFBE-Music, t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Als iemand Mij liefheeft (Graduale Nederlands 94; ofwel: Laus Deo 455; Gezangen voor Liturgie 241) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Prijst, alle volken (Woord en Toon, zondag IV, lezingendienst) [vgl. GR: 6de zond Pasen]
Alle volken juicht (U komt de lof toe Ps. 66 G) [vgl. GR: 6de zond Pasen]

Communie:

Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u (Abdijboek. Antifonale 2, NT 1) [vgl. MR/GR: 6de zond Pasen]

Overige gezangen:

Christus die verrezen is (Laus Deo 871; Gezangen voor Liturgie 411)
Christus is waarlijk verrezen (Taizé. Liederen, Gebeden 106)
God is waar liefd’ en vriendschap zijn (Hij Leeft! 3.05)
Het licht verdrijft de duisternis (Klein Dienstboek 231)
In resurrectione tua (De hemel en de aarde) (Taizé. Liederen, Gebeden 57)
Kondig het aan: de Heer is verrezen (Zingt Jubilate 406)
Kondigt het jubelend aan (Laus Deo 906)
Lof zij God in de hoogste troon (Laus Deo 907)
Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer (Zingt Jubilate 760; Hymnarium Gezongen Tijd 108)
Zo lief heeft God de wereld gehad (Zingt Jubilate 548)