Liedsuggesties: 7e Zondag door het Jaar

20 feb 2022

Intrede:               
Ik blijf vertrouwen op uw goedheid (Abdijboek Psalmen Ps. 13) [vgl. MR/GR: 7de zond dhj]
Ik zing een loflied voor de Heer (Abdijboek Psalmen Ps. 13) [vgl. MR/GR: 7de zond dhj]
Ik wil zingen voor de Heer (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 13) [vgl. MR/GR: 7de zond dhj]
Zelf kan ik slechts (Laus Deo Ps. 13; Gezangen voor Liturgie Ps. 13) [vgl. MR/GR: 7de zond dhj]
Ik zal juichen voor God (U komt de lof toe Ps. 13 C) [vgl. MR/GR: 7de zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 103: De Heer is barmhartig (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Ik heb u vrienden genoemd (Muziekbladen van ‘Continuo’ 319; ofwel Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Hoor naar mijn woorden, Heer (Abdijboek Beurtzangen Ps. 5) [vgl. GR: 7de zond dhj]
Hoor mijn roepen (U komt de lof toe Ps. 5 G) [vgl. GR: 7de zond dhj]
 
Communie:
Heer, ik wil U met heel mijn hart loven (Wisselende Gezangen 642*) [vgl. MR/GR: 7de zond dhj]
Mijn hart en ziel (Eucharistie Jaarbundel 854) [vgl. MR/GR: 7de zond dhj]
Heer, ik geloof dat Gij de Messias zijt (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 30) [vgl. MR: 7de zond dhj]
 
Overige gezangen:
Bekleedt u met de nieuwe mens (Laus Deo 1022; Gezangen voor Liturgie 580)