Liedsuggesties: 7e Zondag door het jaar - A

19 feb 2023

Intrede:

Ik blijf vertrouwen op uw goedheid (Abdijboek Psalmen Ps. 13) [vgl. MR/GR: 7de zond dhj]
Ik zing een loflied voor de Heer (Abdijboek Psalmen Ps. 13) [vgl. MR/GR: 7de zond dhj]
Ik wil zingen voor de Heer (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 13) [vgl. MR/GR: 7de zond dhj]
Zelf kan ik slechts (Laus Deo Ps. 13; Gezangen voor Liturgie Ps. 13) [vgl. MR/GR: 7de zond dhj]
Ik zal juichen voor God (U komt de lof toe Ps. 13 C) [vgl. MR/GR: 7de zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 103: De Heer is barmhartig (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Mijn schapen luisteren naar mijn stem (Overzicht van de Gezangen 2 (2013-2014) 128) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Hoor naar mijn woorden, Heer (Abdijboek Beurtzangen Ps. 5) [vgl. GR: 7de zond dhj]
Hoor mijn roepen (U komt de lof toe Ps. 5 G) [vgl. GR: 7de zond dhj]

Communie:

Heer, ik wil U met heel mijn hart loven (Wisselende Gezangen 642*) [vgl. MR/GR: 7de zond dhj]
Mijn hart en ziel (Eucharistie Jaarbundel 854) [vgl. MR/GR: 7de zond dhj]
Heer, ik geloof dat Gij de Messias zijt (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 30) [vgl. MR: 7de zond dhj]