Liedsuggesties: 7e Zondag van Pasen - Jaar B

12 mei 2024

Intrede:

Uw aanschijn, Heer (Antifonale bij het Klein Getijdenboek 58) [vgl. MR/GR: 7de zond Pasen]
Heer, U zoek ik: blijf mij nabij (U komt de lof toe Ps. 27II A) [vgl. MR/GR: 7de zond Pasen]

Antwoordpsalm:

Ps. 103: De Heer heeft zijn troon (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Ik zal u niet verweesd (Wisselende Gezangen 516*) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

De Heer steeg op in triomf (U komt de lof toe Ps. 47 J) [vgl. GR: 7de zond Pasen]

Communie:

Ik heb hun de heerlijkheid gegeven (Wisselende Gezangen 628) [vgl. MR: 7de zond Pasen]
Vader, Ik bid niet (Abdijboek. Antifonale 2, Pt b-Hemelvaart 18) [vgl. GR: 7de zond Pasen]

Overige gezangen:

Al heeft Hij ons verlaten (Laus Deo 863/864; Gezangen voor Liturgie 403)
Christus is verrezen, m.n. str. 5 en 6 (Laus Deo 874)
De heil’ge dag (Hymnarium Gezongen Tijd 82)
God is waar liefd’ en vriendschap zijn (Hij Leeft! 3.05)
Mogen allen één zijn (Laus Deo 908; Gezangen voor Liturgie 498)