Liedsuggesties: 8e Zondag door het Jaar

27 feb 2022

Intrede:
De Heer heeft mij geholpen (Woord en Toon, woens. I lezingendienst) [vgl. MR/GR: 8ste zond dhj]
De Heer heeft mijn vrijheid bewerkt (U komt de lof toe Ps. 18 I H) [vgl. MR/GR: 8ste zond dhj]
Mijn God, ik bemin U (De Heer heeft aan mij) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 145) [vgl. MR/GR: 8ste zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 92: Hoe heerlijk is het (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Als iemand Mij liefheeft (Graduale Nederlands 94; ofwel: Laus Deo 455; Gezangen voor Liturgie 241) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Spaar mijn leven (Woord en Toon, maan. I, lezingendienst) [vgl. GR: 8ste zond dhj]
Heer, toon mij uw genade, m.n. str. 3 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 6) [vgl. GR: 8ste zond dhj]
 
Communie:
Ik zing een loflied voor de Heer (Abdijboek Psalmen Ps. 13) [vgl. MR/GR: 8ste zond dhj]
Ik wil zingen voor de Heer (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 13) [vgl. MR/GR: 8ste zond dhj]
Ik zal juichen voor God (U komt de lof toe Ps. 13 C) [vgl. MR/GR: 8ste zond dhj]
Zie, Ik ben met u alle dagen (Wisselende Gezangen 621) [vgl. MR: 8ste zond dhj]
 
Overige gezangen:
Blijf mij nabij, m.n. str. 4 (Laus Deo 1023; Gezangen voor Liturgie 581)
Uw schat zal in de hemel zijn (Laus Deo 1180)