Liedsuggesties: Aankondiging van de Heer

25 Mar 2023

N.B.: De vooravondmis van het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer kan plaatsvinden op vrijdag 24 maart; op zaterdagavond 25 maart 2017 wordt voor degenen die aan de zondagsliturgie deelnemen niet het formulier van de Opdracht van de Heer genomen, maar van de vierde zondag van de veertigdagentijd.

Intrede:

Hemelen, dauwt uit den hoge (Abdijboek Beurtzangen Ps. 85B) [vgl. GR: 25 mrt.]
Hemelen, dauwt (Laus Deo Ps. 19; Gezangen voor Liturgie Ps. 19I) [vgl. GR: 25 mrt.]
Kom tot ons, scheur (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 437) [vgl. GR: 25 mrt.]

Antwoordpsalm:

Ps. 40: Ja, ik kom, Heer (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect IV]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Het Woord is vlees geworden…heerlijkheid aanschouwd (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect IV]

Bereiding van de gaven:

Verheug u, begenadigde (Abdijboek Doorgecomponeerde Psalmen h61) [vgl. GR: 25 mrt.]
Ik groet u, vol genade (Laus Deo 1236; Gezangen voor Liturgie 471) [vgl. GR: 25 mrt.]

Communie:

Zie, de Maagd (Abdijboek. Antifonale 2, Mariafeesten 4) [vgl. MR/GR: 25 mrt.]
Zie, de Maagd (Wisselende Gezangen 637) [vgl. MR/GR: 25 mrt.]

Overige gezangen:

De engel des Heren sprak (Alleluia. Verkorte uitgave: 43 geestelijke liederen, 43)
Gij die het hart van God verblijdt (Hij Leeft! 6.03)
God groet u, zuiv’re bloeme (Laus Deo 1225)
Het viel eens hemels dauwe (Laus Deo 1230)
Het was een Maged uitverkoren (Gezangen voor Liturgie 458)
Ik groet u vol genade (Laus Deo 1236; Gezangen voor Liturgie 471)
O Heiland, open wijd de poort (Laus Deo 691; Gezangen voor Liturgie 510)
O licht dat ons het heil vertelt (Laus Deo 694)
Wij groeten u, o wees gegroet, Maria (Bavoliedboek 263)