Liedsuggesties: Allerheiligen, Hoogfeest - 1 november

1 nov 2022

Intrede:
Laat ons allen blij zijn in de Heer (Graduale Nederlands 250) [vgl. MR/GR: 1 nov.]
Verheft, vromen, met jubel de Heer (Abdijboek Beurtzangen Ps. 33c) [vgl. MR/GR: 1 nov.]
Jubelt in den Heer gij rechtvaardigen (Psalmen in Nederlands Proza Ps. 33) [vgl. MR/GR: 1 nov.]
Verheugt u, vromen (Verheugt u allen) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 259) [vgl. MR/GR: 1 nov.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 24: Zo doet het geslacht (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Komt allen tot Mij (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
De zielen der getrouwen (Bijbelse Kantieken 20) [vgl. GR: 1 nov.]
 
Communie:
Zalig de zuiveren van hart (Abdijboek. Antifonale 2, NT 64) [vgl. MR/GR: 1 nov.]
Zalig zij die vrede brengen (Woord en Toon (jrg. 5) 1975, 2, p. 2) [vgl. MR/GR: 1 nov.]
 
Overige gezangen:
De heiligen, ons voorgegaan (Laus Deo, 1046, Gezangen voor Liturgie 590)
Een schare die niemand kan tellen (Alles wordt nieuw II, 26)
Gij boden rond Gods troon (Zingend Geloven VIII 18)
Gij die de wereld hebt gered (Zingend Geloven VIII 86)
U, Heer, zij lof gebracht (Laus Deo 918, Gezangen voor Liturgie 636)
Voor alle heiligen in de heerlijkheid (Gezangen voor Liturgie 539)
Zalig zij de Jezus’ naam belijden (Zingt Jubilate 560)