Liedsuggesties: Aswoensdag

2 Mar 2022

Intrede:
Heer, Gij rekent de mensen hun zonden niet aan (Abdijboek. Antifonale 2, OT 249) [vgl. MR/GR: Asw.]
Gij houdt van uw schepping, o God (U komt de lof toe 57h) [vgl. MR/GR: Asw.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 51: God, ontferm U over mij (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect I]
 
Vers voor het Evangelie:
Eer en lof (Klein Graduale, t.p., met vers uit Lect I (Schep in mij) op toon IId) [vgl. Lect I]
 
Asoplegging:
Vergeving, Heer, want onze schuld is groot (Laus Deo 530; Gezangen voor Liturgie 51 III) [vgl. MR: Asw.]
Wees mij, God, in uw goedheid genadig (Wisselende Gezangen 336) [vgl. MR: Asw.]
Erbarm U, God en delg genadig (Laus Deo 532)
Laten wij van kleding veranderen (Nederlands Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR: Asw.]
 
Bereiding van de gaven:
Hoog eer ik U (Laus Deo Ps. 30; Gezangen voor Liturgie Ps. 30I) [vgl. GR: Asw.]
U bedank ik (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I 96 en 85; ofwel: U komt de lof toe Ps. 30) [vgl GR: Asw.]
 
Communie:
Gelukkig de man (Abdijboek. Antifonale 2, OT 126) [vgl. MR/GR: Asw.]
Hij is een boom (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 1) [vgl. MR/GR: Asw.]
Wie zich voeden met Gods Woord (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I 96 en 85;
   ofwel: U komt de lof toe Ps. 1a) [vgl GR: Asw.]
 
Overige gezangen:
Ontvangt Gods genade (Bavoliedboek 98)
Heer, U bent mijn leven (Breng mij over grenzen 89; Hij Leeft! 3.05)
Uit diepten van ellende (Laus Deo 644)
Vernieuw Gij mij (Laus Deo 848; Gezangen voor Liturgie 538)