Liedsuggesties: Christus Koning (34e zondag door het jaar - A)

26 nov 2023

Intrede:

Waardig is het Lam dat geslacht werd (Abdijboek. Antifonale 2, Dox 27) [vgl. MR/GR: Christus Koning]

Antwoordpsalm:

Ps. 23: De Heer is mijn herder (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Gezegend, de komende (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Vraag wat gij wilt (Abdijboek. Antifonale 2, Pt b-Hemelvaart 1) [vgl. GR: Christus Koning]
God sprak tot Mij: Van nu af… (U komt de lof toe Ps. 2 E) [vgl. GR: Christus Koning]

Communie:

De Heer troont eeuwig als Koning (Nederlands Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR: Christus Koning]
Eeuwig zal Hij heersen als Koning (U komt de lof toe Ps. 29 G) [vgl. MR/GR: Christus Koning]
Komt, gezegenden (Abdijboek. Antifonale 2, Veertigdagentijd 49) [vgl. GR: Christus Koning]
Al wat gij gedaan hebt (Abdijboek. Antifonale 2, Veertigdagentijd 50) [vgl. GR: Christus Koning]

Overige gezangen:

Aanbidt en dankt uw Vader God (Laus Deo 1010; Gezangen voor Liturgie 401)
Eens als de bazuinen klinken (Laus Deo 1066, Gezangen voor Liturgie 434)
Ere zij aan God, de Vader, m.n. str. 3 en 4 (Laus Deo 950)
God heeft het eerste woord (Laus Deo 1082; Gezangen voor Liturgie 446)
The Cup of Life outpoured (Breng mij over grenzen 53)
Zing alleluia voor de Koning (Laat ons blij zijn en juichen) (Hij Leeft! 1.43)
Zingt een nieuw lied voor de Koning van hemel en aarde (Overzicht van de Gezangen 2 (2013-2014) 165)
Zingt God de Heer, de almachtige Koning ter ere (Laus Deo 962; Gezangen voor Liturgie 562)