Liedsuggesties: Christus, Koning van het Heelal, Hoogfeest (34e Zondag door het jaar)

20 nov 2022

Intrede:
Waardig is het Lam dat geslacht werd (Abdijboek. Antifonale 2, Dox 27) [vgl. MR/GR: Christus Koning]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 122: Hoe blij was ik (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Gezegend, de komende (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Vraag wat gij wilt (Abdijboek. Antifonale 2, Pt b-Hemelvaart 1) [vgl. GR: Christus Koning]
God sprak tot Mij: Van nu af… (U komt de lof toe Ps. 2 E) [vgl. GR: Christus Koning]
 
Communie:
De Heer troont eeuwig als Koning (Nederlands Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR: Christus Koning]
Eeuwig zal Hij heersen als Koning (U komt de lof toe Ps. 29 G) [vgl. MR/GR: Christus Koning]
 
Overige gezangen:
Ere zij aan God, de Vader, m.n. str. 3 en 4 (Laus Deo 950)
God heeft het eerste woord (Laus Deo 1082; Gezangen voor Liturgie 446)
Jesus, remember me (Breng mij over grenzen 75; Taizé. Liederen, Gebeden 61)
The Cup of Life outpoured (Breng mij over grenzen 53)
Zing alleluia voor de Koning (Laat ons blij zijn en juichen) (Hij Leeft! 1.43)
Zingt een nieuw lied voor de Koning van hemel en aarde (Overzicht van de Gezangen 2 (2013-2014) 165)
Zingt God de Heer, de almachtige Koning ter ere (Laus Deo 962; Gezangen voor Liturgie 562)