Liedsuggesties: Doop van de Heer, Feest

8 jan 2024

Intrede: 
God, uw God heeft u gezalfd (Wisselende Gezangen 37) [vgl. GR: Doop v.d. Heer]
Zingt een lied voor de Koning, gezalfd (U komt de lof toe Ps. 45d) [vgl. GR: Doop v.d. Heer]
Nadat Jezus de doop ontvangen had (Abdijboek. Antifonale 2, Kt 39) [vgl. MR: Doop v.d. Heer]
Een stem uit de hemel sprak: Dit is mijn Zoon (Abdijboek. Antifonale 2, Kt 40) [vgl. MR: Doop v. Heer]

Antwoordpsalm:
Jaar A-B-C: Ps. 29: God zegent zijn volk (Muziekbladen van ‘Continuo’ 53-55 (jrg. 3, 1)) [vgl. Lect A-B-C]
Eigen antwoordpsalm jaar B: Jes. 12: Gij zult in vreugde (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:
Jaar A-B-C: De hemelen gingen open (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A-B-C]
Eigen vers jaar B: Johannes zag Jezus (vgl. Wisselende Gezangen 535) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:
Gezegend wie komt (Abdijboek Beurtzangen Ps. 118h) [vgl. GR: Doop v.d. Heer]
Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, m.n. str. 9 (Laus Deo 616, Gezangen voor Liturgie 118 II) [vgl. GR: Doop]

Communie:
Wij allen, die in Christus gedoopt zijn (Woord en Toon (dec. ’86, 16de jrg., 4) 5) [vgl. GR: Doop]

Overige gezangen:
Al wie dolend in het donker (Klein Dienstboek 285) 
De Zoon van alle eeuwigheid, str.1 en 3 (Laus Deo 748)
Jezus, U bent het licht (Taizé. Liederen, Gebeden 60)
O alle gij dorstigen (Laus Deo 996) 
Wie ingaat tot dit water (Liedboek van de Kerken 339) 
Zie in de donkere Jordaan (Laus Deo 757