Liedsuggesties: Geboorte H. Johannes de Doper (Dagmis), hoogfeest

24 jun 2024

Intrede:

Er trad een mens op (Abdijboek. Antifonale 2, NT 240) [vgl. MR: 24 jun., dag.]
De Heer maakte mijn mond (Abdijboek. Antifonale 2, OT 150) [vgl. GR: 24 jun., dag.]

Antwoordpsalm:

Ps. 139: Ik dank U voor het wonder van mij leven (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

En gij, kind, zult profeet zijn (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

De rechtvaardige groeit als een palmboom (Abdijboek. Antifonale 2, OT 134) [vgl. GR: 24 jun., dag.]

Communie:

In zijn milde erbarming (Antifonale 2, uitg. IWVL, Lofz Zach 8) [vgl. MR: 24 jun., dag.]
Gij, kind, zult worden genoemd (Antifonale 2, uitg. IWVL, Lofz Zach 19) [vgl. GR: 24 jun., dag.]
Gij zult een voortrekker zijn (Antifonale 2, uitg. IWVL, Lofz Zach 20) [vgl. GR: 24 jun., dag.]
God zij geloofd uit alle macht (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 158a) [vgl. MR: 24 jun., vig.]

Overige gezangen:

Johannes, die naar ’s Heren woord (Laus Deo 686, Hymnarium GezongenTijd 177)
O allerbeste Jan Baptist (Laus Deo 690)