Liedsuggesties: Geboorte H. Johannes de Doper (dagmis), Hoogfeest - 24 juni

23 jun 2022

Intrede:
Er trad een mens op (Abdijboek. Antifonale 2, NT 240) [vgl. MR: 24 jun., dag.]
De Heer maakte mijn mond (Abdijboek. Antifonale 2, OT 150) [vgl. GR: 24 jun., dag.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 139: Ik dank U voor het wonder van mij leven (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
En gij, kind, zult profeet zijn (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
De rechtvaardige groeit als een palmboom (Abdijboek. Antifonale 2, OT 134) [vgl. GR: 24 jun., dag.]
 
Communie:
In zijn milde erbarming (Antifonale 2, uitg. IWVL, Lofz Zach 8) [vgl. MR: 24 jun., dag.]
Gij, kind, zult worden genoemd (Antifonale 2, uitg. IWVL, Lofz Zach 19) [vgl. GR: 24 jun., dag.]
Gij zult een voortrekker zijn (Antifonale 2, uitg. IWVL, Lofz Zach 20) [vgl. GR: 24 jun., dag.]
God zij geloofd uit alle macht (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 158a) [vgl. MR: 24 jun., vig.]
 
Overige gezangen:
Johannes, die naar ’s Heren woord (Laus Deo 686, Hymnarium GezongenTijd 177)
O allerbeste Jan Baptist (Laus Deo 690)
 
HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN (VIGILIEMIS), HOOGFEEST – 29 JUNI
Intrede:
Petrus, de apostel, en Paulus (Woord en Toon, HH. Petrus en Paulus) [vgl. MR: 29 jun., vig.]
Jezus sprak …: Weid (Abdijboek. Antifonale 2, Pt-b Hemelvaart 25) [vgl. MR: 29 jun., vig.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 19A: Over heel de aarde klinkt hun roep (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Heer, Gij weet alles (Varia Liturgica 49) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Met twaalven maakte God geschiedenis, str. 2 (Laus Deo 910) [vgl. GR: gem. apostelen]
 
Communie:
Simon, zoon van Johannes (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 51) [vgl. MR/GR: 29 jun., vig.]
 
Overige gezangen:
Goede herder Petrus bidden wij (Hymnarium. Nederlandse hymnen op oude en nieuwe melodieën 167)
Met grote vreugd gedenken wij (Hymnarium. Nederlandse hymnen op oude en nieuwe melodieën 111)
Wij hebben voor u gebeden (Laus Deo 1206; Gezangen voor Liturgie 654)