Liedsuggesties: Geboorte H. Johannes de Doper (vigiliemis), Hoogfeest - 24 juni

23 jun 2022

Intrede:
Deze mens zal groot zijn (Varia Liturgica 45) [vgl. MR: 24 jun., vig.]
Johannes zal hij heten (Abdijboek. Antifonale 2, NT 249) [vgl. GR: 24 jun., vig.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 71: Gij waart mijn beschermer (Varia Liturgica 45) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Deze kwam om te getuigen (Varia Liturgica 46) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Met waardigheid (Abdijboek. Antifonale 2, OT 141) [vgl. GR: 24 jun., vig.]
Heer, onze Heer, hoe machtig (Gezangen voor Liturgie Os. 8 II) [vgl. GR: 24 jun., vig.]
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 8) [vgl. GR: 24 jun., vig.]
 
Communie:
Gezegend de Heer, de God van Israël (Antifonale 2, uitg. IWVL, Lofz Zach 2) [vgl. MR: 24 jun., vig.]
Gezegend de Heer, de God van Israël (Wisselende Gezangen 648) [vgl. MR: 24 jun., vig.]
God zij geloofd uit alle macht (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 158a) [vgl. MR: 24 jun., vig.]
 
Overige gezangen:
Johannes, die naar ’s Heren woord (Laus Deo 686, Hymnarium Gezongen Tijd 177)
O allerbeste Jan Baptist (Laus Deo 690)