Liedsuggesties: Geboorte van de H. Johannes de Doper (vigiliemis op 23 juni 's avonds)

24 jun 2023

GEBOORTE H. JOHANNES DE DOPER (VIGILIEMIS), HOOGFEEST – 24 JUNI

Intrede:

Deze mens zal groot zijn (Varia Liturgica 45) [vgl. MR: 24 jun., vig.]
Johannes zal hij heten (Abdijboek. Antifonale 2, NT 249) [vgl. GR: 24 jun., vig.]

Antwoordpsalm:

Ps. 71: Gij waart mijn beschermer (Varia Liturgica 45) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Deze kwam om te getuigen (Varia Liturgica 46) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Met waardigheid (Abdijboek. Antifonale 2, OT 141) [vgl. GR: 24 jun., vig.]
Heer, onze Heer, hoe machtig (Gezangen voor Liturgie Ps. 8 II) [vgl. GR: 24 jun., vig.]
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 8) [vgl. GR: 24 jun., vig.]

Communie:

Gezegend de Heer, de God van Israël (Antifonale 2, uitg. IWVL, Lofz Zach 2) [vgl. MR: 24 jun., vig.]
Gezegend de Heer, de God van Israël (Wisselende Gezangen 648) [vgl. MR: 24 jun., vig.]
God zij geloofd uit alle macht (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 158a) [vgl. MR: 24 jun., vig.]

Overige gezangen:

Johannes, die naar ’s Heren woord (Laus Deo 686, Hymnarium Gezongen Tijd 177)
O allerbeste Jan Baptist (Laus Deo 690)