Liedsuggesties: Gedaanteverandering van de Heer (6 augustus)

6 aug 2023

Intrede:

Toen Jezus op de berg (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 15) [vgl. MR: 6 aug.]
Er klonk een stem uit de wolk (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 16) [vgl. MR: 6 aug.]
Jezus, op de berg verheven (Laus Deo 820) [vgl. MR: 6 aug.]

Antwoordpsalm:

Ps. 97: De Heer is koning (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Dit is mijn Zoon (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Met waardigheid (Abdijboek. Antifonale 2, OT 141) [vgl. GR: 6 aug.]
Heer, onze Heer, hoe machtig (Gezangen voor Liturgie Ps. 8 II) [vgl. GR: 6 aug.]
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 8) [vgl. GR: 6 aug.]

Communie:

Wanneer Christus verschijnt (Graduale Nederlands 245) [vgl. MR: 6 aug.]
Vertelt aan niemand (Abdijboek. Antifonale 2, Pt 40) [vgl. MR: 6 aug.]

Overige gezangen:

Gij zijt in glans verschenen (Laus Deo 813; Gezangen voor Liturgie 450)
Zingt van de Vader, m.n. str. 2 (Gezangen voor Liturgie 381)