Liedsuggesties: Gedaanteverandering van de Heer, Feest - 6 augustus

6 aug 2022

Intrede:
Toen Jezus op de berg (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 15) [vgl. MR: 6 aug.]
Er klonk een stem uit de wolk (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 16) [vgl. MR: 6 aug.]
Jezus, op de berg verheven (Laus Deo 820) [vgl. MR: 6 aug.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 97: De Heer is koning (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Dit is mijn Zoon (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Met waardigheid (Abdijboek. Antifonale 2, OT 141) [vgl. GR: 6 aug.]
Heer, onze Heer, hoe machtig (Gezangen voor Liturgie Os. 8 II) [vgl. GR: 6 aug.]
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 8) [vgl. GR: 6 aug.]
 
Communie:
Wanneer Christus verschijnt (Graduale Nederlands 245) [vgl. MR: 6 aug.]
Vertelt aan niemand (Abdijboek. Antifonale 2, Pt 40) [vgl. MR: 6 aug.]
 
Overige gezangen:
Gij zijt in glans verschenen (Laus Deo 813; Gezangen voor Liturgie 450)
Zingt van de Vader, m.n. str. 2 (Gezangen voor Liturgie 381)