Liedsuggesties: Gedachtenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen)

2 nov 2021

Intrede:

Zoals Jezus gestorven is en verrezen (Bouwstenen 29) [vgl. MR: 2 nov.]
Heer, schenk hun de eeuwige rust (Bouwstenen 28) [vgl. MR: 2 nov.]
God, die Jezus van de doden heeft opgewekt (Bouwstenen 32) [vgl. MR: 2 nov.]
Laat mij, zo ik leef (Het Boek der Psalmen Ps. 17) [vgl. GR: Voor overledenen]
Hoor, Heer, Gij God van trouw, m.n. str. 7 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 17) [vgl. GR: Voor overledenen]
Laat mijn bede doordringen (Woord en Toon, dins. IV middaggeb.) [vgl. GR: Voor overledenen]
Als Gij zonden blijft gedenken, Heer (Graduale Nederlands 208) [vgl. GR: Voor overledenen]
Uit angst en nood stijgt mijn gebed (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 130a) [vgl. GR: Voor overledenen]
Onze ogen zijn op de Heer (Laus Deo Ps. 123; Gezangen voor Liturgie Ps. 123) [vgl. GR: Voor overledenen]
Hoor naar mijn woorden, Heer (Abdijboek Beurtzangen Ps. 5) [vgl. GR: Voor overledenen]
Hoor mijn roepen (U komt de lof toe Ps. 5 G) [vgl. GR: Voor overledenen]
Zalig, zalig zijn de doden (Zingend Geloven I-II, 123) [vgl. MR: Voor overledenen]
Ik zag een nieuwe hemel, str. 3 (Oud-Katholiek Gezangboek 556) [vgl. MR: Voor overledenen]

Antwoordpsalm (1ste Mis):
Ps. 23: De Heer is mijn herder (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Directorium en Lect Overledenen]
Antwoordpsalm (2de Mis):
Ps. 23: Al voert mijn weg (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Directorium en Lect Overledenen]
Antwoordpsalm (3de Mis):
Ps. 116: Ik mag weer leven (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Directorium en Lect Overledenen]

Alleluia en vers voor het Evangelie (1ste Mis):
Jezus Christus is eerstgeborene (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect Overledenen]
Alleluia en vers voor het Evangelie (2de Mis):
Ik ben de verrijzenis (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect Overledenen]
Alleluia en vers voor het Evangelie (3de Mis):
Zozeer heeft God (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect Overledenen]

Bereiding van de gaven:

Uit afgronden roep ik U, Heer (Het Boek der Psalmen Ps. 130) [vgl. GR: Voor overledenen]
Ik roep uit de diepten (Ps. 130) (Laus Deo 642; Gezangen voor Liturgie 130 II) [vgl. GR: Voor overledenen]
Uit diepten van ellende (Laus Deo 644) [vgl. GR: Voor overledenen]
Uit angst en nood stijgt mijn gebed (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 130a) [vgl. GR: Voor overledenen]
Spaar mijn leven (Woord en Toon, maan. I, lezingendienst) [vgl. GR: Voor overledenen]
Heer, toon mij uw genade, m.n. str. 3 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 6) [vgl. GR: Voor overledenen]
Bewaar het licht in mijn ogen (Abdijboek Psalmen Ps. 13) [vgl. GR: Voor overledenen]
Doe mijn ogen weer stralen, o God (U komt de lof toe Ps. 13) [vgl. GR: Voor overledenen]
Vergeving, Heer, want onze schuld (Laus Deo 530; Gezangen voor Liturgie 51 III) [vgl. GR: Voor overledenen]
Wees mij, God, in uw goedheid genadig (Wisselende Gezangen 336) [vgl. GR: Voor overledenen]

Communie:

Dit zegt de Heer: Ik ben de verrijzenis (Woord en Toon, sept. 1994) [vgl. GR: Voor overledenen]
Ik ben de verrijzenis en het leven (Wisselende Gezangen 650) [vgl. GR: Voor overledenen]
Het eeuwige licht verlichte hen (Bouwstenen 28) [vgl. GR: Voor overledenen]
Ons vaderland is in de hemel (Woord en Toon, 1991, 64; 2de wk Adv) [vgl. GR: Voor overledenen]
Komt, gezegenden van mijn Vader (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 49) [vgl. GR: Voor overledenen]
Al wat gij gedaan hebt (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 50) [vgl. GR: Voor overledenen]
Heer, vijf talenten (Abdijboek. Antifonale 2, NT 120) [vgl. GR: Voor overledenen]
Goede en getrouwe knecht (AbdKBz 61) [vgl. GR: Voor overledenen]
Heer, wie mag toeven (Laus Deo Ps. 15; Gezangen voor Liturgie Ps. 15) [vgl. GR: Voor overledenen]
O Heer, wie mag te gast zijn (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 15) [vgl. GR: Voor overledenen]
Wie zult Gij noden (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 15) [vgl. GR: Voor overledenen]
De Heer is mijn herder, mij (Laus Deo Ps. 23 II; Gezangen voor Liturgie Ps. 23 I) [vgl. GR: Voor overledenen]
Want mijn herder is de Heer (Laus Deo Ps. 23 III; Gezangen voor Liturgie Ps. 23 III) [vgl. GR: Voor overledenen]
Mijn herder is de Heer, nooit (Bavoliedboek 341) [vgl. GR: Voor overledenen]
God is de Herder (Laus Deo Ps. 23 IV) [vgl. GR: Voor overledenen]
De Heer is mijn herder (Hij Leeft! 3.03) [vgl. GR: Voor overledenen]
Doe uw aanschijn lichten (Laus Deo Ps. 31; Gezangen voor Liturgie Ps. 31) [vgl. GR: Voor overledenen]
Laat uw goedheid stralen (U komt de lof toe Ps. 31 G) [vgl. GR: Voor overledenen]
Gij leert mij wat de weg is ten leven (Het Boek der Psalmen Ps. 16) [vgl. GR: Voor overledenen]
Behoed mij, o God (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk Ps. 16B) [vgl. GR: Voor overledenen]
Wie mijn vlees eet (Abdijboek. Antifonale 2, NT 154) [vgl. GR: Voor overledenen]
Wie zijn leven verliest (AbdKBz 65; Abdijboek Doorgecomponeerde Psalmen h 39) [vgl. GR: Voor overledenen]

Overige gezangen:

Brood zal Ik u geven (Laus Deo 970)
De doden zijn begraven (Laus Deo 797)
De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan (Laus Deo 971, Gezangen voor Liturgie 587)
Eens als de bazuinen klinken (Laus Deo 1066, Gezangen voor Liturgie 434)
Heer, herinner U de namen (Laus Deo 1098, Gezangen voor Liturgie 453)
Niemand van ons leeft voor zichzelf (Laus Deo 1142)
Wanneer wij leven (Overzicht van de Gezangen 1 (2011-2012) 120)