Liedsuggesties: Goede Vrijdag

15 apr 2022

Intrede:
In stilte
 
Antwoordpsalm:
Ps. 31: Vader, in uw handen (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Vers voor het Evangelie:
Christus is voor ons gehoorzaam (Graduale Nederlands 59) [vgl. Lect C]
Christus is voor ons gehoorzaam (Muziekbladen van ‘Continuo’ 220 (jrg. 9, dec.)) [vgl. Lect C]
Christus was voor ons gehoorzaam (Laus Deo 761) [vgl. Lect C]
 
Kruistoning:
Zie het hout van het kruis (Varia Liturgica 25) [vgl. MR/GR: Goede Vrijd.]
Aanschouwt dit kostbaar Kruis (Laus Deo 784; Gezangen voor Liturgie 402; AM 331) [vgl. MR/GR: Goede Vrijd.]
 
Kruisverering:
Crucem tuam (Taizé. Liederen, Gebeden 34) [vgl. MR/GR: Goede Vrijd.]
Aanbidt het kruis des Heren (Zingt Jubilate 362) [vgl. MR/GR: Goede Vrijd.]
Stervend hebt Gij (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 56) [vgl. MR/GR: Goede Vrijd.]
Vol eerbied (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 46) [vgl. MR/GR: Goede Vrijd.]
Mijn volk, wat heb ‘k misdreven (Overzicht van de Gezangen 1 (2011-2012) 154) [vgl. MR/GR: Goede Vrijd.]
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan (Het beklag Gods) (Het lied op onze lippen 128) [vgl. MR/GR]
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan (Hymnarium. Nederlandse hymnen op oude en nieuwe melodieën 7) [vgl. MR/GR: Goede Vrijd.]
Mijn volk (Popule meus) (Varia Liturgica 25) [vgl. MR/GR: Goede Vrijd.]
Edelste van alle bomen (Varia Liturgica 29) [vgl. MR/GR: Goede Vrijd.]
Zing, mijn tong (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 11) [vgl. MR/GR: Goede Vrijd.]
 
Communie:
Ach, Heer, houd U niet ver van mij (Antifonenboek bij Gebeden voor elke dag, vrijd. III, middaggebed) [vgl. GR]
 
Overige gezangen:
Lam Gods dat zo onschuldig (Laus Deo 815; Gezangen voor Liturgie 630)
Met de boom des levens (Laus Deo 822; Gezangen voor Liturgie 495)
O Hoofd vol bloed en wonden (Laus Deo 790; Gezangen voor Liturgie 511)