Liedsuggesties: H. Drie-eenheid, Hoogfeest (Zondag na Pinksteren)

12 jun 2022

Intrede:
Gezegend zij de heilige Drievuldigheid (Klein Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR: H. Drie-eenheid]
Wij prijzen dankbaar de heilige Drie-eenheid (U komt de lof toe Ps. 8 J) [vgl. MR/GR]
Gods liefde is uitgestort (Abdijboek. Antifonale 2, NT 220) [vgl. GR: H. Drie-eenheid, jaar C]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 8: Heer, onze Heer (EFBE-Music, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Eer aan de Vader (Graduale Nederlands 106) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
O Vader, wil aanvaarden (Laus Deo 817, bijv. op mel. Laus Deo 1225)
 
Communie:
Gaat heen, maakt alle volkeren (Abdijboek. Antifonale 2, NT 134) [vgl. GR]
 
Overige gezangen:
De liefde Gods is uitgestort (Hij Leeft! 5.02)
De wijsheid van voor alle tijden (Laus Deo 1052)
Ere zij aan God de Vader (Laus Deo 950)
Grote God, wij loven U (Laus Deo 1087)
O Vader die uw woning sticht (Laus Deo 958)
O waarlijk hoogste majesteit (Laus Deo 957; Gezangen voor Liturgie 516; Hymnarium Gezongen Tijd 153)
Zingt God de Heer, de almachtige Koning (Laus Deo 962; Gezangen voor Liturgie 562)
Zingt van de Vader (Gezangen voor Liturgie 381)