Liedsuggesties: H. Drie-eenheid, hoogfeest (zondag na Pinksteren)

26 mei 2024

Intrede:

Gezegend zij de heilige Drievuldigheid (Klein Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR: H. Drie-eenheid]
Wij prijzen dankbaar de heilige Drie-eenheid (U komt de lof toe Ps. 8 J) [vgl. MR/GR]

Antwoordpsalm:

Ps. 33: Zalig het volk (EFBE-Music, t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Eer aan de Vader (Graduale Nederlands 106) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

O Vader, wil aanvaarden (Laus Deo 817, bijv. op mel. Laus Deo 1225)

Communie:

Gaat heen, maakt alle volkeren (Abdijboek. Antifonale 2, NT 134) [vgl. GR]

Overige gezangen:

Ere zij aan God de Vader (Laus Deo 950)
Grote God, wij loven U (Laus Deo 1087)
O Vader die uw woning sticht (Laus Deo 958)
O waarlijk hoogste majesteit (Laus Deo 957; Gezangen voor Liturgie 516; Hymnarium Gezongen Tijd 153)
Zingt God de Heer, de almachtige Koning (Laus Deo 962; Gezangen voor Liturgie 562)
Zingt van de Vader (Gezangen voor Liturgie 381)