Liedsuggesties: H. Familie, Feest (Zondag onder Kerstoctaaf)

26 dec 2021

Intrede:
De herders haastten zich (Woord en Toon, mrt. 1982, nr. 1 - 19 mrt.) [vgl. MR: H. Familie]
Transeamus (…) [vgl. MR: H. Familie]
God in zijn heiligdom (Graduale Nederlands, 17de zond. dhj) [vgl. GR: H. Familie]
De Heer, die woont (U komt de lof toe Ps. 68 I J) [vgl. GR: H. Familie]
God richt zich op (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 68, str. 2 en 12) [vgl. GR: H. Familie]
 
Antwoordpsalm:
Jaar A-B-C: Ps. 128: Gelukkig die Godvrezend zijt (EFBE-Music, t.p.) [vgl. Lect A-B-C]
Eigen psalm jaar C: Ps. 84: Gelukkig zij die wonen (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Jaar A-B-C: Laat de vrede van Christus (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A-B-C]
Eigen vers jaar C: Maak ons hart ontvankelijk (Gezangen voor Liturgie 260) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Mijn lot ligt in uw handen, Heer (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 31) [vgl. GR: H. Familie]
Heer, op U vertrouw ik (U komt de lof toe Ps. 31 G) [vgl. GR: H. Familie]
 
Communie:
Onze God is op aarde verschenen (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. MR: H. Familie]
God is verschenen in ons midden (Laus Deo 722) [vgl. MR: H. Familie]
Wat hebt ge naar Mij gezocht (Abdijboek. Antifonale 2, Kt 46) [vgl. GR: H. Familie, jaar C]
 
Overige gezangen:
Herders, hoort (Laus Deo 726)
Hoor, de eng’len zingen d’eer (Gezangen voor Liturgie 617)
O licht dat van de hemel daalt (Laus Deo 751)