Liedsuggesties: H. Familie, Feest (Zondag onder Kerstoctaaf)

30 dec 2022

Wanneer onder het octaaf van Kerstmis geen zondag valt, zoals dit jaar, wordt het feest van de H. Familie op 30 dec. gevierd (Algemene normen voor het liturgisch jaar, 35a)
 
Intrede:
De herders haastten zich (Woord en Toon, mrt. 1982, nr. 1 - 19 mrt.) [vgl. MR: H. Familie]
Transeamus (…) [vgl. MR: H. Familie]
God in zijn heiligdom (Graduale Nederlands, 17de zond. dhj) [vgl. GR: H. Familie]
De Heer, die woont (U komt de lof toe Ps. 68 I J) [vgl. GR: H. Familie]
God richt zich op (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 68, str. 2 en 12) [vgl. GR: H. Familie]
 
Antwoordpsalm:
Jaar A-B-C: Ps. 128: Gelukkig die Godvrezend zijt (EFBE-Music, t.p.) [vgl. Lect A-B-C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Jaar A-B-C: Laat de vrede van Christus (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A-B-C]
 
Bereiding van de gaven:
Mijn lot ligt in uw handen, Heer (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 31) [vgl. GR: H. Familie]
Heer, op U vertrouw ik (U komt de lof toe Ps. 31 G) [vgl. GR: H. Familie]
 
Communie:
Onze God is op aarde verschenen (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. MR: H. Familie]
God is verschenen in ons midden (Laus Deo 722) [vgl. MR: H. Familie]
 
Overige gezangen:
Herders, hoort (Laus Deo 726)
Hoor, de eng’len zingen d’eer (Gezangen voor Liturgie 617)
O licht dat van de hemel daalt (Laus Deo 751)