Liedsuggesties: H. Familie, Feest (Zondag onder Kerstoctaaf)

31 dec 2023

Intrede:
De herders haastten zich (Woord en Toon, mrt. 1982, nr. 1 - 19 mrt.) [vgl. MR: H. Familie]
Transeamus (…) [vgl. MR: H. Familie]
God in zijn heiligdom (Graduale Nederlands, 17de zond. dhj) [vgl. GR: H. Familie]
De Heer, die woont (U komt de lof toe Ps. 68 I J) [vgl. GR: H. Familie]
God richt zich op (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 68, str. 2 en 12) [vgl. GR: H. Familie]

Antwoordpsalm:
Jaar A-B-C: Ps. 128: Gelukkig die Godvrezend zijt (EFBE-Music, t.p.) [vgl. Lect A-B-C]
Eigen psalm jaar B: Ps. 84: De Heer, Hij is onze enige God (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:
Jaar A-B-C: Laat de vrede van Christus (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A-B-C]
Eigen vers jaar B: Op velerlei wijzen (Muziekbladen van ‘Continuo’ 484 (jrg. 17, 1)) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:
Mijn lot ligt in uw handen, Heer (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 31) [vgl. GR: H. Familie]
Heer, op U vertrouw ik (U komt de lof toe Ps. 31 G) [vgl. GR: H. Familie]

Communie:
Onze God is op aarde verschenen (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. MR: H. Familie]
God is verschenen in ons midden (Laus Deo 722) [vgl. MR: H. Familie]

Overige gezangen:
Heer, laat uw knecht in vrede gaan (Zingend Geloven Geloven I-II, 152 (270))
Herders, hoort (Laus Deo 726)
Hoor, de eng’len zingen d’eer (Gezangen voor Liturgie 617)
Hoort hoe God met mensen omgaat, str. 1, 5, 11, 12, 13 (Laus Deo 1114; Gezangen voor Liturgie 619)
Nu is het woord gezegd (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 159a) 
O licht dat van de hemel daalt (Laus Deo 751