Liedsuggesties: H. Hart van Jezus (3e vrijdag na Pinksteren) - Jaar A

16 jun 2023

Intrede:

Het plan van de Heer (Abdijboek. Antifonale 2, OT 92) [vgl. MR/GR: H. Hart]
Wat Gij hebt bedacht (U komt de lof toe Ps. 33 K) [vgl. MR/GR: H. Hart]

Antwoordpsalm:

Ps. 103: Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig (Graduale Nederlands, resp. Responsoriale t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Neemt mijn juk op uw schouders (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Hoon en pijn (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 16) [vgl. GR: H. Hart]

Communie:

Wie dorst heeft, kome tot Mij (Woord en Toon (15de jrg.) 1, 4) [vgl. MR: H. Hart]
Een van de soldaten (Abdijboek. Antifonale 2, NT 228) [vgl. MR/GR: H. Hart]
Proeft en geniet (Abdijboek Psalmen Ps. 34) [vgl. GR: H. Hart]

Overige gezangen:

De eerste uit de doden (Laus Deo 817l Gezangen voor Liturgie 585)
De Zoon die voor de eeuwen (Laus Deo 804)
God is waar liefde en vriendschap zijn (Hij Leeft! 3.05)
Ik zal uw herder zijn (Laus Deo 904)
O Christus, hoop van ons behoud (Hymnarium Gezongen Tijd 135)