Liedsuggesties: H. Hart van Jezus, Hoogfeest (3e Vrijdag na Pinksteren)

24 jun 2022

Intrede:
Het plan van de Heer (Abdijboek. Antifonale 2, OT 92) [vgl. MR/GR: H. Hart]
Wat Gij hebt bedacht (U komt de lof toe Ps. 33 K) [vgl. MR/GR: H. Hart]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 23: De Heer is mijn herder (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Ik ben de goede Herder (Laus Deo 456; Gezangen voor Liturgie 247; Wisselende Gezangen 513) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Hoon en pijn (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 16) [vgl. GR: H. Hart]
Communie:
Wie dorst heeft, kome tot Mij (Woord en Toon (15de jrg.) 1, 4) [vgl. MR: H. Hart]
Een van de soldaten (Abdijboek. Antifonale 2, NT 228) [vgl. MR/GR: H. Hart]
Proeft en geniet (Abdijboek Psalmen Ps. 34) [vgl. GR: H. Hart]
 
Overige gezangen:
De eerste uit de doden (Laus Deo 817l Gezangen voor Liturgie 585)
Ik zal uw herder zijn (Laus Deo 904)
O Christus, hoop van ons behoud (Hymnarium Gezongen Tijd 135)
Voortaan zal Ik zelf (Zingend Geloven V, 20)