Liedsuggesties: H. Hart van Jezus, hoogfeest (3e vrijdag na Pinksteren)

7 jun 2024

Intrede:

Het plan van de Heer (Abdijboek. Antifonale 2, OT 92) [vgl. MR/GR: H. Hart]
Wat Gij hebt bedacht (U komt de lof toe Ps. 33 K) [vgl. MR/GR: H. Hart]

Antwoordpsalm:

Jes. 12 : De dag is nabij dat ge water zult putten (Graduale Nederlands, resp. Responsoriale t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

God heeft ons het eerst liefgehad (Graduale Nederlands, t.p.; ofwel: Hallelujaverzen zon- en feestdagen, Kunstfactor/NSGV, 2007 – Bijlage, p. 5) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Hoon en pijn (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 16) [vgl. GR: H. Hart]

Communie:

Wie dorst heeft, kome tot Mij (Woord en Toon (15de jrg.) 1, 4) [vgl. MR: H. Hart]
Een van de soldaten (Abdijboek. Antifonale 2, NT 228) [vgl. MR/GR: H. Hart]
Proeft en geniet (Abdijboek Psalmen Ps. 34) [vgl. GR: H. Hart]

Overige gezangen:

De eerste uit de doden (Laus Deo 817l Gezangen voor Liturgie 585)
De Zoon die voor de eeuwen (Laus Deo 804)
O Christus, hoop van ons behoud (Hymnarium Gezongen Tijd 135)