Liedsuggesties: H. Maria, Moeder van God, Hoogfeest (1 januari)

1 jan 2023

Intrede:
Gegroet, o heil’ge Moeder (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 45) [vgl. MR/GR: 1 jan.]
Licht straalt heden (Abdijboek Beurtzangen Ps. 97a) [vgl. MR/GR: 1 jan.]
Licht straalt heden (Laus Deo Ps. 98; Gezangen voor Liturgie Ps. 98) [vgl. MR/GR: 1 jan.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 67: God, wees ons barmhartig (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.; Zingt Jubilate P86) [vgl. Lect A]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Op velerlei wijzen (Muziekbladen van ‘Continuo’ 484 (jrg. 17, 1)) [vgl. Lect A]
 
Bereiding van de gaven:
Heilige en onbevlekte Maagd (Antifonale II, Wijchen 2011, 145) [vgl. GR: 1 jan.]
 
Communie:
Juich van vreugde (Abdijboek. Antifonale 2, Adv II, 3) [vgl. GR: 1 jan.]
Juich van vreugde (Wisselende Gezangen 36) [vgl. GR: 1 jan.]
Juich en jubel (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 21) [vgl. GR: 1 jan.]
Jezus Christus is dezelfde (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. MR: 1 jan.]
 
Overige gezangen:
Er is een roos ontsprongen (Laus Deo 720; Gezangen voor Liturgie 440)
Gij die het hart van God verblijdt (Hij Leeft! 6.03)
Maria, poort van Gods genade (Laus Deo 1237)
Kom, Schepper Geest (Laus Deo 941) [vgl. Liturgische Documentatie II, 85]
Prijs de Heer die herders prijzen (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 468)