Liedsuggesties: H. Petrus en Paulus, apostelen (dagmis), Hoogfeest - 29 juni

29 jun 2022

Intrede:
Petrus en Paulus hebben nog tijdens hun leven (Graduale Nederlands 170) [vgl. MR: 29 jun., dag.]
De Heer heeft zijn engel gezonden (Wisselende Gezangen 51) [vgl. GR: 29 jun., dag.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 34: De engel van God (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Gij zijt Petrus zijn (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Geroepen weet ik mij (Abdijboek. Antifonale 2, OT 49) [vgl. GR: 29 jun., dag.]
 
Communie:
Gij zijt Petrus (Woord en Toon A-,B-,C-antifonen, 21ste zond. jr A) [vgl. MR/GR: 29 jun., dag.]
Gij zijt Petrus (Wisselende Gezangen 647) [vgl. MR/GR: 29 jun., dag.]
 
Overige gezangen:
Goede herder Petrus bidden wij (Hymnarium Gezongen Tijd 167)
Met grote vreugd gedenken wij (Hymnarium Gezongen Tijd 111)
Voer in uw leven Gods gevecht (Oud-Katholiek Gezangboek 812)
Wij hebben voor u gebeden (Laus Deo 1206; Gezangen voor Liturgie 654)