Liedsuggesties: H. Petrus en Paulus, apostelen (vigiliemis), Hoogfeest – 29 juni

29 jun 2022

Intrede:
Petrus, de apostel, en Paulus (Woord en Toon, HH. Petrus en Paulus) [vgl. MR: 29 jun., vig.]
Jezus sprak …: Weid (Abdijboek. Antifonale 2, Pt-b Hemelvaart 25) [vgl. MR: 29 jun., vig.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 19A: Over heel de aarde klinkt hun roep (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Heer, Gij weet alles (Varia Liturgica 49) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Met twaalven maakte God geschiedenis, str. 2 (Laus Deo 910) [vgl. GR: gem. apostelen]
 
Communie:
Simon, zoon van Johannes (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 51) [vgl. MR/GR: 29 jun., vig.]
 
Overige gezangen:
Goede herder Petrus bidden wij (Hymnarium. Nederlandse hymnen op oude en nieuwe melodieën 167)
Met grote vreugd gedenken wij (Hymnarium. Nederlandse hymnen op oude en nieuwe melodieën 111)
Wij hebben voor u gebeden (Laus Deo 1206; Gezangen voor Liturgie 654)