Liedsuggesties: H. Willibrord, Hoogfeest - 7 november

7 nov 2022

Intrede:
De Heer sloot met zijn dienaar Willibrord (Graduale Nederlands 257) [vgl. MR: 7 nov.]
Wees niet benauwd, wees niet benard, str. 1.2 (Kerkelijke Liederen 53) [vgl. MR: gem.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 96: Meldt aan de naties (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect IV]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Gaat en maakt alle volkeren (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect IV]
 
Bereiding van de gaven:
Met hem is mijn trouw (Abdijboek Beurtzangen Ps. 89c) [vgl. GR: gem.]
 
Communie:
Nadert tot de Heer (Graduale Nederlands 121) [vgl. MR: 7 nov.]
Ervaart het, ziet (Laus Deo Ps. 34; Gezangen voor Liturgie Ps. 34) [vgl. MR: 7 nov.]
Heer, vijf talenten (Abdijboek. Antifonale 2, NT 120) [vgl. GR: gem.]
Goede en getrouwe knecht (AbdKBz 61) [vgl. GR: gem.]
Wees niet benauwd, wees niet benard, str. 3.4 (Kerkelijke Liederen 53) [vgl. MR: gem.]
Jezus Christus is dezelfde (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. 2de lez.]
Zie, Ik ben met u alle dagen (Wisselende Gezangen 621) [vgl. ev.]
 
Overige gezangen:
De Geest des Heren is op Hem (Laus Deo 1041)
Hoe zouden wij geloven, Heer (Bijbels Liedboek 26)
Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer (Zingt Jubilate 760)
Omdat Gij ons een herder geeft (Hymnarium Gezongen Tijd 121)