Liedsuggesties: Kerkwijding St. Jan van Lateranen, Feest - 9 november

9 nov 2022

Intrede:
Ik zag de heilige stad (Abdijboek. Antifonale 2, NT 196) [vgl. MR: gem. kerkwijding]
Ik zag een nieuwe hemel, str. 1.2 (Oud-Katholiek Gezangboek 556) [vgl. MR: gem. kerkwijding]
God in zijn heiligdom (Graduale Nederlands 170) [vgl. MR: gem. kerkwijding]
De Heer, die woont in zijn heilige tempel (U komt de lof toe Ps. 68 I J) [vgl. MR: gem. kerkwijding]
God richt zich op (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 68, str. 2 en 12) [vgl. MR: gem. kerkwijding]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 46: Een stroom van water (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect IV]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Zo spreekt de Heer: Ik heb deze tempel (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect IV]
 
Bereiding van de gaven:
Aan U, Heer God, de rijkdom (Bijbelse Kantieken 10) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
In oprechtheid des harten (Woord en Toon, zat. I lezingendienst) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
Uit de hand van de engel steeg wierook (Abdijboek. Antifonale 2, NT 250) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
 
Communie:
Jeruzalem, gebouwd als stad (Graduale Nederlands 50) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
Jerusalem, gebouwd als stad (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 75) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
 
Overige gezangen:
O Vader die uw woning sticht (Laus Deo 958)
Wij gaan naar het altaar van God (Laus Deo 1211)