Liedsuggesties: Kerkwijding van de eigen kerk, Hoogfeest - Eigen datum (indien onbekend: 25 oktober)

25 okt 2022

Intrede:
God in zijn heiligdom (Graduale Nederlands 170) [vgl. MR: gem. kerkwijding]
De Heer, die woont in zijn heilige tempel (U komt de lof toe Ps. 68 I J) [vgl. MR: gem. kerkwijding]
God richt zich op (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 68, str. 2 en 12) [vgl. MR: gem. kerkwijding]
Ontzagwekkend is deze plaats (Abdijboek. Antifonale 2, OT 11) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 84: Hoe lief is mij uw woning (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect IV]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
In mijn huis (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect IV]
 
Bereiding van de gaven:
Aan U, Heer God, de rijkdom (Bijbelse Kantieken 10) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
In oprechtheid des harten (Woord en Toon, zat. I lezingendienst) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
Uit de hand van de engel steeg wierook (Abdijboek. Antifonale 2, NT 250) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
 
Communie:
Mijn huis zal heten (Abdijboek. Antifonale 2, OT 14) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
Mijn huis is een huis van gebed (U komt de lof toe Ps. 84 h) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
Alle offers die Gij hebt bevolen (Woord en Toon, vrijd. I, morgengeb.) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
Jeruzalem, gebouwd als stad (Graduale Nederlands 50) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
Jerusalem, gebouwd als stad (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 75) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
Ik zal gaan naar het altaar van God (Laus Deo 520) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
Ik kom naar uw altaar, o God (U komt de lof toe Ps. 43 H) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
Heer, laat mij voor uw altaar komen (Laus Deo 519) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
God die altijd (Nu mag ik) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 42) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
Gelukkig die wonen in uw huis (Abdijboek Beurtzangen Ps. 84c) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
De mus vindt een schuilplaats bij U (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 110) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
Zingt voor de Heer…brengt Hem uw offer (Abdijboek Psalmen Ps. 96) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
Zingt een nieuw lied, alle landen (Laus Deo 580; Gezangen voor Liturgie 561) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
Dat ene vroeg ik (Het Boek der Psalmen Ps. 27) [vgl. GR: gem. kerkwijding]
 
Overige gezangen:
Dit huis, gereinigd en versierd (Laus Deo 807)
O Vader die uw woning sticht (Laus Deo 958)
Wij gaan naar het altaar van God (Laus Deo 1211)