Liedsuggesties: Kerstmis, geboorte van de Heer, Hoogfeest - Dageraadsmis

25 dec 2021

Intrede:
Licht straalt heden (Abdijboek Beurtzangen Ps. 97a) [vgl. MR/GR: Kerst. Dageraadsm.]
Licht straalt heden (Laus Deo Ps. 98; Gezangen voor Liturgie Ps. 98) [vgl. MR/GR: Kerst. Dageraadsm.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 97: Heden straalt het licht (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Eer aan God in den hoge (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Vast staat (Het Boek der Psalmen Ps. 93) [vgl. GR: Kerst. Dageraadsm.]
 
Communie:
Juich van vreugde (Abdijboek. Antifonale 2, Adv II, 3) [vgl. MR/GR: Kerst. Dageraadsm.]
Juich van vreugde (Wisselende Gezangen 36) [vgl. MR/GR: Kerst. Dageraadsm.]
Juich en jubel (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 21) [vgl. MR/GR: Kerst. Dageraadsm.]
 
Overige gezangen:
Een Kind geboren te Bethlehem (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 515)
Gods genade is verschenen, str. 1,4,8 (Oud-Katholiek Gezangboek 552)
Prijs de Heer die herders prijzen (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 468)