Liedsuggesties: Kerstmis, geboorte van de Heer, Hoogfeest - Dagmis

25 dec 2022

Intrede:
Een Kind is ons geboren (Abdijboek. Antifonale 2, Kt. 59) [vgl. MR/GR: Kerst. Dagm.]
Een Kind is ons geboren (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 467c) [vgl. MR/GR: Kerst. Dagm.]
Ons is een Kind geboren (Psalmen voor volkszang I, 20) [vgl. MR/GR: Kerst. Dagm.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 98: Geheel de aarde aanschouwde (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect A]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Wij staan in het volle licht (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]
 
Bereiding van de gaven:
Hemel en aarde zijn van U (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 74) [vgl. GR: Kerst. Dagm.]
 
Communie:
Alle einden der aarde (Abdijboek Beurtzangen Ps. 98a) [vgl. MR/GR: Kerst. Dagm.]
Alle einden der aarde (Laus Deo Ps. 98; Gezangen voor Liturgie Ps. 98) [vgl. MR/GR: Kerst. Dagm.]
Zingt een nieuw lied (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk Ps. 98 [vgl. MR/GR: Kerst. Dagm.]
 
Overige gezangen:
Dat God u, broeders (Psalmen en Gezangen t.d.v. de liturgieviering (samengesteld door DSGV Utrecht) 50)
Een Kind geboren te Bethlehem (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 515)
Er is een roos ontsprongen (Laus Deo 720; Gezangen voor Liturgie 440)
Het volk dat wandelt in het duister (Laus Deo 728; Gezangen voor Liturgie 459)
Herders, hoort (Laus Deo 726)
In de stad van koning David (…)
In den beginne was het Woord, bestond (Laus Deo 683)