Liedsuggesties: Kerstmis, geboorte van de Heer, Hoogfeest - Nachtmis

24 dec 2021

Voor de Mis of aan het begin:
Elogium bij de Geboorte van de Heer (Liturgische Documentatie V, 82-83) [vgl. Liturgische Documentatie II, 82]
 
Intrede:
God heeft gesproken (Wisselende Gezangen 38) [vgl. MR/GR: Kerst. Nachtm.]
God sprak tot Mij (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 75) [vgl. MR/GR: Kerst. Nachtm.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 96: Heden is ons een Redder geboren (EFBE-Music, t.p.) [Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Ik verkondig u (Zingt Jubilate 3b) [Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Heel het aardrijk juicht (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 17 en 18) [vgl. GR: Kerst. Nachtm.]
Laetentur coeli (Taizé. Liederen, Gebeden 75) [vgl. GR: Kerst. Nachtm.]
 
Communie:
Als de dauw voor de ochtend (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 58) [vgl. MR/GR: Kerst. Nachtm.]
 
Overige gezangen:
Een lied weerklinkt in deze nacht (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 480)
Eer zij God in onze dagen (Laus Deo 716; Gezangen voor Liturgie 436)
Gods genade is verschenen (Oud-Katholiek Gezangboek 552)
Nu zijt wellekome (Laus Deo 739, Gezangen voor Liturgie 508)
Wij komen tezamen (Laus Deo 746; Gezangen voor Liturgie 556)
 
Voor of na de Mis:
De herdertjes lagen bij nachte (Laus Deo 714)
Er is een Kindeke geboren (Laus Deo 718)
Herders, Hij is geboren (Laus Deo 730)
Hoe leit dit Kindeke (Laus Deo 731)
In dulci jubilo (Laus Deo 732)
’t Is geboren, het godd’lijk Kind (Laus Deo 742)
Maria die zoude naar Bethlehem gaan (Laus Deo 688)
Midden in de winternacht (Laus Deo 740)
Stille nacht (Bavoliedboek 138)
Te Bethlehem geboren (Laus Deo 745)