Liedsuggesties: Kerstmis, geboorte van de Heer, Hoogfeest – Vigiliemis

24 dec 2022

Intrede:
Heden zult gij weten dat de Heer komt (Antifonale bij het Klein Getijdenboek 12) [vgl. MR/GR: Kerst. Vig.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 89: Uw gunsten, Heer (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect A]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Morgen zal de ongerechtigheid (Varia Liturgica 13) [vgl. Lect A]
 
Bereiding van de gaven:
Heft, poorten, uw hoofden (Het Boek der Psalmen Ps. 24) [vgl. GR: Kerst. Vig.]
De aarde en haar volheid (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk Ps. 24) [vgl. GR: Kerst. Vig.]
 
Communie:
De glorie van de Heer wordt openbaar (Bijbelse Kantieken 37) [vgl. MR/GR: Kerst. Vig.]
 
Overige gezangen:
Kom tot ons in diepe nacht (Laus Deo 738)