Liedsuggesties: Kruisverheffing (14 september)

14 sep 2023

Intrede:

Wij roemen in ’t kruis (Laus Deo 783; Gezangen voor Liturgie 557) [vgl. MR/GR: 14 sept.]
Onze enige glorie (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 99 en 100) [vgl. MR/GR: 14 sept.]
Wij stellen alle roem en eer (Eucharistie Jaarbundel 416) [vgl. MR/GR: 14 sept.]
Wij willen op U roemen (Kerkelijke Liederen 20) [vgl. MR/GR: 14 sept.]

Antwoordpsalm:

Ps. 78: Laten wij nooit vergeten (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Wij aanbidden en loven U (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Dit is het teken van het kruis (BS n717) [vgl. GR: 14 sept.]
God, bevrijd ons (BS n716) [vgl. GR: 14 sept.]
Des konings vaandels gaan vooraan (Hymnarium Gezongen Tijd 71)

Communie:

Wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 10) [vgl. MR: 14 sept.]
Wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven (Wisselende Gezangen 646) [vgl. MR: 14 sept.]

Overige gezangen:

Christus is God (Zing een nieuw lied 373)
De Zoon die voor de eeuwen (Laus Deo 804)
Jezus Christus is het beeld van God (Laus Deo 768)
Neem ter harte ’t Kruis des Heren (Zingend Geloven I-II,46)
O kostbaar Kruis (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 578)