Liedsuggesties: Maandag onder het paasoctaaf (Tweede Paasdag)

10 apr 2023

Intrede:

De Heer heeft u gebracht (Graduale Nederlands 73) [vgl. MR/GR: Paasmaandag]
Hij heeft u binnengevoerd (U komt de lof toe Ps. 105J) [vgl. MR/GR: Paasmaandag]

Antwoordpsalm:

Ps. 16: Behoed mij, God (Graduale Nederlands 74) [vgl. Lect I]

Sequentie (evt):

Laat ons ’t Lam van Pasen loven (Varia Liturgica 32) [vgl. GR: Paasmaandag]
Christen, offer nu je loflied (Victimae paschali laudes) (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 615) [vgl. GR: Paasmaand]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Dit is de dag (Graduale Nederlands 75) [vgl. Lect I]

Bereiding van de gaven:

Gij zoekt Jezus, de gekruisigde (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 11) [vgl. GR: Paasmaandag]

Communie:

Christus uit de dood verrezen (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 14) [vgl. GR: Paasmaandag]
Christus uit de dood verrezen (Wisselende Gezangen 616) [vgl. GR: Paasmaandag]

Wegzending:

Gaat in vrede heen, alleluia (Laus Deo 332; Gezangen voor Liturgie 343) [vgl. MR/GR: Paaszondag]

Overige gezangen:

Christus die verrezen is (Laus Deo 871; Gezangen voor Liturgie 411)
Christus onze Heer verrees (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 143)
Daar nu het feest van Pasen is (Laus Deo 876)
De Heer is waarlijk opgestaan. Zoek Hem (Laus Deo 879)
Het licht verdrijft de duisternis (Klein Dienstboek 231)