Liedsuggesties: Maria Tenhemelopneming (15 augustus)

15 aug 2023

Intrede:

En zie, een groot teken verscheen (Abdijboek. Antifonale 2, Maria 12) [vgl. MR/GR: 6 aug., dag.]

En zie, een groot teken verscheen (Wisselende Gezangen 521) [vgl. MR/GR: 6 aug., dag.]

Laat ons allen blij zijn in de Heer (Graduale Nederlands 246) [vgl. MR/GR: 6 aug., dag.]

 

Antwoordpsalm:

Ps. 45: Naast u staat de koningin (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect A]

 

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Maria is ten hemel opgenomen (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

 

Bereiding van de gaven:

Gij zijt schoon…Gratie ligt (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 45) [vgl. GR: gem. H. Maria]

Maria, poort van Gods genade (Laus Deo 1237)

 

Communie:

Alle geslachten prijzen mij zalig (Woord en Toon, 8 dec., p. 6) [vgl. MR/GR: 6 aug., dag.]

Mijn hart zingt voor de Heer (Zingt Jubilate 748) [vgl. MR/GR: 6 aug., dag.]

Mijn ziel maakt groot de Heer (Zingt Jubilate 595)

 

Overige gezangen:

Dat u alle zegen zij (Laus Deo 1036)

Gebenedijd zijt gij (Laus Deo 1228)

Wees gegroet, o Sterre (Laus Deo 1247)

Wij groeten u, o koningin (Laus Deo1249, Gezangen voor Liturgie 555)