Liedsuggesties: Maria Tenhemelopneming (dagmis), Hoogfeest - 15 augustus

15 aug 2022

Intrede:
En zie, een groot teken verscheen (Abdijboek. Antifonale 2, Maria 12) [vgl. MR/GR: 6 aug., dag.]
En zie, een groot teken verscheen (Wisselende Gezangen 521) [vgl. MR/GR: 6 aug., dag.]
Laat ons allen blij zijn in de Heer (Graduale Nederlands 246) [vgl. MR/GR: 6 aug., dag.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 45: Naast u staat de koningin (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Maria is ten hemel opgenomen (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Gij zijt schoon…Gratie ligt (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 45) [vgl. GR: gem. H. Maria]
Maria, poort van Gods genade (Laus Deo 1237)
 
Communie:
Alle geslachten prijzen mij zalig (Woord en Toon, 8 dec., p. 6) [vgl. MR/GR: 6 aug., dag.]
Mijn hart zingt voor de Heer (Zingt Jubilate 748) [vgl. MR/GR: 6 aug., dag.]
Mijn ziel maakt groot de Heer (Zingt Jubilate 595)
 
Overige gezangen:
Dat u alle zegen zij (Laus Deo 1036)
Gebenedijd zijt gij (Laus Deo 1228)
Wees gegroet, o Sterre (Laus Deo 1247)
Wij groeten u, o koningin (Laus Deo1249, Gezangen voor Liturgie 555)
w