Liedsuggesties: Maria Tenhemelopneming (Vigiliemis), hoogfeest

14 aug 2024

Intrede:

Groots is het wat er van u wordt gezegd (Varia Liturgica 50) [vgl. MR: 6 aug., vig.]
Halleluja, heden is … ten hemel opgenomen (Abdijboek. Antifonale 2, Maria 32) [vgl. MR: 6 aug., vig.]

Antwoordpsalm:

Ps. 132: Rijs op, Heer (Varia Liturgica 50) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Gelukkig die naar het woord (Varia Liturgica 51) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Gezegend zijt gij, Maagd Maria (Abdijboek. Antifonale 2, Maria 53) [vgl. GR: 6 aug., vig.]

Communie:

Gelukkig de schoot (Abdijboek. Antifonale 2, Maria 29) [vgl. MR/GR: 6 aug., vig.]

Overige gezangen:

O koningin vol heerlijkheid (Zingt Jubilate 741; Hymnarium Gezongen Tijd103)