Liedsuggesties: Maria Tenhemelopneming (vigiliemis), Hoogfeest - 15 augustus

15 aug 2022

Intrede:
Groots is het wat er van u wordt gezegd (Varia Liturgica 50) [vgl. MR: 6 aug., vig.]
Halleluja, heden is … ten hemel opgenomen (Abdijboek. Antifonale 2, Maria 32) [vgl. MR: 6 aug., vig.]
 
Antwoordpsalm:             
Ps. 132: Rijs op, Heer (Varia Liturgica 50) [vgl. Lect C]

Alleluia en vers voor het Evangelie:      
Gelukkig die naar het woord (Varia Liturgica 51) [vgl. Lect C]

Bereiding van de gaven:               
Gezegend zijt gij, Maagd Maria (Abdijboek. Antifonale 2, Maria 53) [vgl. GR: 6 aug., vig.]

Communie:       
Gelukkig de schoot (Abdijboek. Antifonale 2, Maria 29) [vgl. MR/GR: 6 aug., vig.]

Overige gezangen:          
O koningin vol heerlijkheid (Zingt Jubilate 741; Hymnarium Gezongen Tijd103)