Liedsuggesties: Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, Hoogfeest - 8 december

8 dec 2022

Intrede:
Ik jubel van blijdschap (Hij Leeft! 7.12) [vgl. MR/GR: 8 dec.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 98: Zingt voor de Heer een nieuw gezang (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect IV]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Verheug u, Maria (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect IV]
 
Bereiding van de gaven:
Verheug u, begenadigde (Abdijboek Doorgecomponeerde Psalmen h61) [vgl. GR: 8 dec.]
Ik groet u, vol genade (Laus Deo 1236; Gezangen voor Liturgie 471) [vgl. GR: 8 dec.]
 
Communie:
Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat (Woord en Toon, 8 dec., p. 6) [vgl. MR/GR: 8 dec.]
Mijn hart zingt voor de Heer (Zingt Jubilate 748) [vgl. MR/GR: 8 dec.]
Mijn ziel maakt groot de Heer (Zingt Jubilate 595) [vgl. MR/GR: 8 dec.]
 
Overige gezangen:
Daar bloeid’ ene lelie (Laus Deo 1224)
De engel des Heren sprak (Alleluia. Verkorte uitgave: 43 geestelijke liederen, 43)
Fonteine, Moeder, maged reine (Laus Deo 675)
Gebenedijd zijt gij (Laus Deo 1228)
Gij die het hart van God verblijd (Hij Leeft! 6.03)
God groet u, zuiv’re bloeme (Laus Deo 1225)
God wil een tempel bouwen (Gezangen voor Liturgie 447)
Ik groet u vol genade (Laus Deo 1236, Gezangen voor Liturgie 471)
Magnificat (Zing een nieuw lied 511)
Magnificat. Mijn ziel verheerlijkt de Heer (Hij Leeft! 6.04)
Toen God tot Mozes kwam, zijn knecht (Laus Deo 698)