Liedsuggesties: Opdracht van de Heer in de tempel (2 februari)

2 feb 2023

Aansteken kaarsen:

Zie, onze Heer zal komen met macht (Varia Liturgica 43) [vgl. MR/GR: 2 febr.]

Processie:

Licht tot verlichting der heidenen (Abdijboek. Antifonale 2, NT 219) [vgl. MR/GR: 2 febr.]
Nunc dimittis (Laat uw dienaar, Heer) (Breng mij over grenzen 51; Taizé. Liederen, Gebeden 89) [vgl. MR/GR: 2 febr.]
O Sion, sier uw bruidsvertrek (Hymnarium. Nederlandse hymnen op oude en nieuwe melodieën 4;
ofwel: Psalmen en Gezangen t.d.v. de liturgieviering (samengesteld door DSGV Utrecht) 176) [vgl. MR/GR: 2 febr.]
Simeon had een Godspraak ontvangen (Abdijboek. Antifonale 2, Kt 30)              [vgl. GR: 2 febr.]
De Geest deed Simeon verstaan (Eucharistie Jaarbundel 265) [vgl. GR: 2 febr.]

Intrede (resp. bij het binnengaan van de kerk):

Uw genade beseffen wij, God (Abdijboek Beurtzangen Ps. 48A) [vgl. MR/GR: 2 febr.]
Wij gedenken, o God, uw trouw (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 48) [vgl. MR/GR: 2 febr.]
Wij gedenken uw goedheid, Heer (Wisselende Gezangen 30) [vgl. MR/GR: 2 febr.]
De Heer is groot in ’s hemels hof, m.n. str. 2 (Eucharistie Jaarbundel 863) [vgl. MR/GR: 2 febr.]
Zie, Hij komt (Abdijboek. Antifonale 2, OT 251) [vgl. GR: 2 febr.]
Ziet hoe Hij komt (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 79) [vgl. GR: 2 febr.]
Nu komt de Heer (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 514a) [vgl. GR: 2 febr.]

Antwoordpsalm:

Ps. 24: Wie is deze Koning der glorie (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Een licht dat voor de heidenen straalt (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Boven mensen uit (Laus Deo Ps. 45; Gezangen voor Liturgie Ps. 45) [vgl. GR: 2 febr.]
Gij zijt schoon…Gratie ligt gespreid over uw lippen (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 45) [vgl. GR: 2 febr.]

Communie:

Met eigen ogen heb ik aanschouwd (Abdijboek Doorgecomponeerde Psalmen h 23) [vgl. MR: 2 febr.]
Ik heb aanschouwd een openbarend licht (Abdijboek Doorgecomponeerde Psalmen h 23) [vgl. MR: 2 febr.]
Simeon had een Godspraak ontvangen (Abdijboek. Antifonale 2, Kt 30)              [vgl. GR: 2 febr.]
De Geest deed Simeon verstaan (Eucharistie Jaarbundel 265) [vgl. GR: 2 febr.]

Overige gezangen:

Heer, laat uw knecht in vrede gaan (Zingend Geloven Geloven I-II, 152 (270)) [vgl. MR: 2 febr.]
Nu is het woord gezegd (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 159a) [vgl. MR: 2 febr.]