Liedsuggesties: Openbaring van de Heer, Hoogfeest

2 jan 2022

Intrede:
Zie, Hij komt (Abdijboek. Antifonale 2, OT 251) [vgl. MR/GR: Openbaring]
Ziet hoe Hij komt (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 79) [vgl. MR/GR: Openbaring]
Nu komt de Heer (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 514a) [vgl. MR/GR: Openbaring]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 72: Alle volken der aarde (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.; Zingt Jubilate P 99) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Wij hebben zij ster (Overzicht van de Gezangen I (2014-2015) 81) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Alle heersers brengen hem hulde (Abdijboek Beurtzangen Ps. 72b) [vgl. GR: Openbaring]
Breng nu de Koning (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 23) [vgl. GR: Openbaring]
 
Communie:
Wij hebben zijn ster (Abdijboek. Antifonale 2, Kt 14) [vgl. MR/GR: Openbaring]
Wij zijn gekomen (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 82 en 81) [vgl. MR/GR: Openbaring]
 
Overige gezangen:
De Zoon van alle eeuwigheid, str.1-2 (Laus Deo 748)
Drie koningen zagen (Laus Deo 752; Gezangen voor Liturgie 597)
Een Kind geboren te Bethlehem (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 515)
Nu zijt wellekome (Laus Deo 739, Gezangen voor Liturgie 508)
Schitter en sta op (Hij Leeft! 1.56)
Wij komen tezamen (Laus Deo 746; Gezangen voor Liturgie 556)